กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2

แก้ไขล่าสุด: 2020-02-25 14:27:08

         รายละเอียด กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี (ฉบับนักเรียนและผู้ปกครอง)


เอกสารแนบ