ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

แก้ไขล่าสุด: 2021-04-27 12:18:20

สสวท. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสํารอง จำนวน คน รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน 40 คน ต้องไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ ตามวัน และเวลาที่โรงเรียนกำหนด และผู้รับทุนและผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และทำสัญญารับทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th


เอกสารแนบ


Download File ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศผลผู้รับทุน-พสวท.-64