กำหนดการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าสอบรอบที่ 2

แก้ไขล่าสุด: 2021-03-18 20:13:57

สสวท. ขอแจ้งกำหนดการและแนวทางการปฏิบัติตนในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564


เอกสารแนบ


Download File ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าสอบรอบที่ 2