การประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

แก้ไขล่าสุด: 2021-02-05 19:30:34

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 - 19.00 . จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับ การรับทุน พสวท. และการสอบรอบที่ผ่านทางโปรแกรม Zoom (Meeting ID และ Passcode อยู่ในเอกสารแนบ) นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามโปรแกรม Zoom สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ 300 คน สำหรับผู้เข้าร่วมที่เหลือ สามารถรับชมผ่านทาง Facebook DPST Center 


เอกสารแนบ


Download File ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย