ปิดระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ฯ วันนี้ (6 มี.ค. 63) เวลา 18.00 น.

แก้ไขล่าสุด: 2020-03-09 16:10:49

สสวท. ปิดระบบการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/form/applicant-2-special เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. โดยการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันนี้ (6 มี.ค. 63) เวลา 18.00 น. ตามประกาศ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/storage/announcement/9a58d88366ae18f55e1ca5c60857704e.pdf


*กรณีนักเรียนได้ลงทะเบียนฯ ทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว แต่มีปัญหาการอัพโหลดไฟล์ หรือได้รับการติดต่อจาก สสวท. เรื่องปัญหาของไฟล์เอกสาร สามารถส่งไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ทางอีเมล nphur@ipst.ac.th หรือ pjchakkrit@gmail.com โดยระบุเรื่อง "ส่งเอกสารเพิ่มเติม พสวท. รอบ 2 (ชื่อ-สกุล ของนักเรียน)" ภายในวันนี้ (6 มี.ค. 63) ไม่เกิน 23.00 น.