ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. และแนวทางการสอบคัดเลือกรอบที่ 2

แก้ไขล่าสุด: 2020-02-28 01:20:47

สสวท. ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดแนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 ดังเอกสารประกาศ


เอกสารแนบ