การยืนยันสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. รอบที่ 2 ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม

ข้อมูลนักเรียน

หมายเหตุ

การคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เป็นการมองหาศักยภาพนักเรียนในหลายมิติ เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความเหมาะสมในการรับทุน พสวท. โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการสอบค่อนข้างสูง

หากนักเรียนไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจจะเข้าสอบในวันเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาสละสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อมิให้สูญเสียงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ

และเพื่อให้นักเรียนคนอื่นที่มีความประสงค์เข้าสอบเพื่อรับทุน พสวท. ได้มีโอกาสยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ

การตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์

นักเรียนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอพพลิเคชัน Line โดย ทำตามขั้นตอนดังนี้

1) เพิ่ม DPST Admission เป็นเพื่อนโดยใช้ไอดี @118rmwss หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

2) พิมพ์ Line code ของคุณในช่องส่งขอความแล้วส่งมาให้เราเพื่อเป็นการลงทะเบียนตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์.

Line code ของคุณคือ

xxxxxxxxxx

3) ส่งข้อความคำว่า check มาใน Line เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ยืนยันสิทธิ์

* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูล *